Súťažné kategórie 2019-02-28T14:02:39+00:00

Súťažné kategórie

A1 – suché (0 – 4 g/l redukujúcich cukrov)

A2  – polosuché a polosladké (4 – 45 g/l redukujúcich cukrov)

B1 – suché (0 – 4 g/l redukujúcich cukrov)

B2 – polosuché a polosladké (4 – 45 g/l redukujúcich cukrov)

C1 – suché (0 – 4 g/l redukujúcich cukrov)

C2 – polosuché a polosladké (4 – 45 g/l redukujúcich cukrov)

D1 – suché (0 – 12 g/l redukujúcich cukrov)

D2 – ostatné (> 12 g/l redukujúcich cukrov)

E1 – suché, polosuché, polosladké a sladké (odrodové, samorodné, značkové)

E2 – výbery a esencie

F1 – bez rozdielu farebnosti >45 g/l redukujúcich cukrov

G1 – suché tiché (0 – 4 g/l redukujúcich cukrov)

G2 – suché prírodne perlivé (pét-nat, 0 – 4 g/l redukujúcich cukrov)