Súťažné kategórie

A1 – suché (0 – 4 g/l redukujúcich cukrov)
A2 – polosuché a polosladké (4 – 45 g/l redukujúcich cukrov)

B1 – suché (0 – 4 g/l redukujúcich cukrov)
B2 – polosuché a polosladké (4 – 45 g/l redukujúcich cukrov)

C1 – suché (0 – 4 g/l redukujúcich cukrov)
C2 – polosuché a polosladké (4 – 45 g/l redukujúcich cukrov)

D1 – suché (0 – 12 g/l redukujúcich cukrov)
D2 – ostatné (> 12 g/l redukujúcich cukrov)

E1 – suché, polosuché, polosladké a sladké (odrodové, samorodné, značkové)
E2 – výbery a esencie

F1 – bez rozdielu farebnosti >45 g/l redukujúcich cukrov

G1 – suché tiché (0 – 4 g/l redukujúcich cukrov)
G2 – suché prírodne perlivé (pét-nat, 0 – 4 g/l redukujúcich cukrov)

Táto kategória bude hodnotená zvlášť, nad rámec hlavnej súťaže. Snahou organizátorov je upriamiť pozornosť na vína, ktorých komerčný význam rastie, avšak vo väčšine krajín táto kategória nie je legislatívne definovaná.

M1 – biele tiché suché a polosuché (0 – 12 g/l redukujúcich cukrov)
M2 – ružové tiché suché a polosuché (0 – 12 g/l redukujúcich cukrov)
M3 – červené tiché suché a polosuché (0 – 12 g/l redukujúcich cukrov)