DANUBE WINE CHALLENGE novým členom prestížnej medzinárodnej federácie VINOFED (Tlačová správa)

Medzinárodná súťaž vína DANUBE WINE CHALLENGE, ktorá sa zrodila na Slovensku, splnila mimoriadne prísne kritériá pre prijatie do elitnej skupiny špičkových medzinárodných súťaží. Ide tak o jedinú súťaž na území bývalého Československa, ktorá získala štatút riadneho člena Svetovej federácie veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov (VINOFED).

Je to symbolické zavŕšenie viacročných úspechov Slovenska na medzinárodných vinárskych súťažiach. Udelenie členstva súčasne znamená otvorenie nových možností pre marketing a podporu predaja slovenských vín na domácom trhu aj v zahraničí. „Prijatie DANUBE WINE CHALLENGE za riadneho člena VINOFEDu predstavuje pečať kvality. Je to mimoriadny úspech našej vinárskej diplomacie a veľké uznanie pre slovenskú vinársku obec,“ uviedol na margo prijatia prezident DANUBE WINE CHALLENGE Igor Štumpf.

Organizačný výbor DANUBE WINE CHALLENGE na čele s prezidentom Igorom Štumpfom a výkonnou riaditeľkou Editou Ďurčovou požiadal vlani o prijatie súťaže do VINOFEDu a zároveň o udelenie patronátu OIV (Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno), ktoré je podmienkou členstva v tejto elitnej federácii. Komisár oboch organizácií, Fernando Gurucharri, ktorý sa ako pozorovateľ zúčastnil vlaňajšieho ročníka súťaže, odporučil udeliť patronát OIV a zaradiť súťaž do kandidatúry za člena VINOFED. Patronát OIV bol súťaži DANUBE WINE CHALLENGE potvrdený v septembri 2019. V tom istom období bola potvrdená aj kandidatúra za člena VINOFED.

Na Valnom zhromaždení Svetovej federácie veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov, ktoré sa v apríli tohto roku konalo online kvôli obmedzeniam spojeným s pandémiou COVID-19, bolo členstvo DANUBE WINE CHALLENGE jednomyseľne schválené.

„Sme nadšení, že Slovensko aj týmto spôsobom opäť potvrdilo, že patrí medzi svetovú vinársku špičku,“ povedala výkonná riaditeľka súťaže a renomovaná enologička s bohatými skúsenosťami z medzinárodných súťaží Edita Ďurčová. „Uvedomujeme si, že je to pre nás všetkých veľká výzva. Sme pripravení udržať kvalitu a znova a znova dokazovať, že Slovensko má na vinárskej mape sveta nezastupiteľné miesto. Členstvo v prestížnom VINOFEDe znamená však nielen záväzok a prísne pravidlá, ale aj obrovské možnosti na zviditeľnenie Slovenska ako vinárskej krajiny a destinácie pre vinársku turistiku. Je to príležitosť predstaviť svetu naše produkty, našich výrobcov, našu krajinu na súťaži, ktorej výsledky budú mať medzinárodne uznávaný punc najvyššej kvality,“ dodáva Ďurčová.

_ _ _ _ _

OIV: Medzinárodná organizácia pre vinič a víno  so sídlom v Paríži je medzivládnou organizáciou, ktorá sa zaoberá riešením vedeckých a technických otázok v oblasti vinohradníctva a vinárstva. Bola založená v r. 1924 a dnes združuje 47 krajín sveta so štatútom riadneho člena (medzi nimi aj Slovensko), ktoré predstavujú 85 % svetovej produkcie a takmer 80 %  svetovej spotreby vína. Pozíciu pozorovateľa má 10 medzinárodných organizácií, medzi nimi napríklad: Európska únia (EU), Medzinárodná únia enológov  (UIOE), Svetová federácia veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov (VINOFED). Viac informácií na www.oiv.int

_ _ _ _ _

VINOFED: Svetová federácia veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov so sídlom v Sierre (Vallais) vo Švajčiarsku v súčasnosti združuje 17 elitných svetových súťaží na 4 kontinentoch (Európa, Ázia, Severná Amerika, Južná Amerika): VINALIES INTERNATIONALES PARIS, MONDIAL DU ROSÉ CANNES, CONCURSO INTERNACIONAL DE VINOS BACCHUS MADRID, BERLINER WEIN TROPHY, CATAD’OR WINE AWARDS CHILE, SÉLECTIONS MONDIALES DES VINS CANADA, ASIA WINE TROPHY, CITADELLES DU VIN BORDEAUX, LE MONDIAL DES VINS BLANCS STRASBOURG, MONDIAL DES PINOTS, MONDIAL DU MERLOT ET ASSEMBLAGES, INTERNATIONAL WINE CONTEST BUCHAREST, VINAGORA, PREMIOS ZARZILLO, MONDIAL DES VINS EXTREMES, PORTUGAL WINE TROPHY a DANUBE WINE CHALLENGE. Cieľom federácie je garancia kvality súťaží vína a destilátov. Spoločne s OIV sa podieľa na tvorbe pravidiel pre medzinárodné súťaže vína a destilátov, ich neustálej revízii a vývoji nových štandardov. Predstavuje záruku pre výrobcov, že ich produkty budú posudzovať kompetentní medzinárodní degustátori podľa prísnych pravidiel. Dôležitou ambíciou VINOFEDu je absolútna dôveryhodnosť, spoľahlivosť a autenticita súťaží, ktoré sú jej členmi.  Poskytuje tak relevantnú referenciu na trhu a záruku kvality ocenených vín pre obchodníkov a spotrebiteľov. Viac informácií na www.vinofed.com

_ _ _ _ _

DANUBE WINE CHALLENGE: Hlavným cieľom súťaže Danube Wine Challenge je sústrediť pozornosť predovšetkým na vína z krajín, ktorými preteká rieka Dunaj a jej prítoky, a ktoré zdieľajú spoločné historické, kultúrne, vinárske a gastronomické tradície. Súťaž je zároveň otvorená pre vína z celého sveta, s cieľom poukázať na kvalitu slovenského vína, ktoré je pevne ukotvené v stredoeurópskom priestore, ale hlavne vyzdvihnúť jeho význam v medzinárodnom kontexte. Súťaž tak poskytne priestor na porovnanie vín z rôznych oblastí sveta, ktoré sa od seba odlišujú pôdnymi a klimatickými podmienkami, ale aj rozmanitosťou odrôd, štýlov, pestovania viniča a výroby vína. Pod záštitou OIV a VINOFED prináša slovenským výrobcom vína možnosť predstaviť svoje produkty elitným degustátorom, ktorí hodnotia na prestížnych svetových súťažiach, priamo u nás na Slovensku a zamerať tak pozornosť vinárskeho sveta na našu krajinu ako kvalitnú destináciu vinárskej a vidieckej turistiky. Termín konania aktuálneho ročníka sa v dôsledku opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 predbežne presunul z mája 2020 na koniec júla 2020. Organizátori nevylučujú prípadný ďalší posun termínu na november 2020. Sútaž sa bude konať v reprezentačných priestoroch ikonického Chateau Béla. Viac informácií na www.danubewine.sk

FOTOGALÉRIE

Najnovšie z Tlačové správy