Danube Wine Challenge

Vízia

Hlavným cieľom súťaže Danube Wine Challenge je sústrediť pozornosť predovšetkým na vína z krajín, ktorými preteká rieka Dunaj a jej prítoky a ktoré zdieľajú spoločné historické, kultúrne, vinárske a gastronomické tradície.

Súťaž je otvorená pre vína z celého sveta, s cieľom poukázať na kvalitu slovenského vína, ktoré je pevne ukotvené v stredoeurópskom priestore, ale hlavne vyzdvihnúť jeho význam v medzinárodnom kontexte vín. Súťaž tak poskytne mimoriadnu a jedinečnú príležitosť porovnať vína z rôznych oblastí sveta, ktoré sa od seba odlišujú rôznymi pôdnymi a klimatickými podmienkami ale aj rozmanitosťou štýlu pestovania viniča a výroby vína.

video: BTS Group, foto: Ivan Záleský, KZV.sk

Súťaž je členom VINOFED

Svetovej federácie veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov

Súťaž pod vysokým patronátom
Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno

Súťaž pod záštitou
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Súťaž pod záštitou podpredsedu vlády
a ministra hospodárstva Slovenskej republiky
Richarda Sulíka

Súťaž pod záštitou
Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky

Termín a miesto súťaže

20. - 24. októbra 2021

Chateau Béla, Belá

Uzávierka prihlášok a doručenia vzoriek

Uzávierka prihlášok: 1.10.2021
Doručenie vzoriek do: 8.10.2021

Adresa doručenia:

Danube Wine, s.r.o., Slnečnicová 4, 94501 Komárno, Slovakia

Pre súťažiacich z Českej republiky sme zriadili dve zberné miesta. Termín doručenia: oznámime neskôr.

1) Národní vinařské centrum, Sobotní 1029 (budova Centrum Excelence), 691 42 Valtice
Kontakt: +(420) 519 352 072, Pavel Krška
2) Zámecké vinařství Bzenec, Zámecká 1508, 696 81 Bzenec
Kontakt: +(420) 777 454 900, Lenka Kozubová

Dôležité:
V prípade, že nebudete Vaše vzorky posielať priamo do Komárna, ale sa rozhodnete ich dodať do niektorého zo zberných miest, prosíme, aby ste nám to oznámili mailom na danubewine@danubewine.sk.
Kartóny so vzorkami výrazne označte: DANUBE WINE CHALLENGE – VZORKY.

Kontakt

info@danubewine.sk
+421 903 984 300

danubewine@danubewine.sk
+421 903 221 292

Registrácia

online registrácia tu >>

REGISTRÁCIA

ŠTATÚT

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

OrganizátoriObčianske združenie Podunajská vínna cesta je záujmovým združením fyzických a právnických osôb, ktoré svojim členstvom prejavujú záujem o rozvoj Podunajského regiónu, je aktívna hlavne v oblasti vinohradníctva a vinárstva.

Danube Wine, s.r.o. pôsobí hlavne v Podunajskom regióne, zaoberá sa organizovaním podujatí súvisiacich s vínom a vínnou a vidieckou turistikou..

Organizačný výbor

IGOR ŠTUMPF

Prezident súťaže

Organizátor vinárskych podujatí 

EDITA ĎURČOVÁ

Výkonná riaditeľka a ambasádorka súťaže

Enologička a medzinárodná degustátorka

LUKÁŠ BERTA

Technický riaditeľ súťaže

Vinár a vinohradník

TOMÁŠ SLÁDEČEK

Enológ súťaže

Vinár a vinohradník

MATÚŠ BERTA

Guest service a technická podpora

Vinár a vinohradník

RONA – oficiálny kalich Danube Wine Challenge

RONA – spojenie 125-ročnej tradície a umenia majstrov sklárov
s najnovšou technologickou dokonalosťou.

Partneri / Sponzori

Mediálni partneri