Danube Wine Challenge

Medzinárodná súťaž vín

Hlavným cieľom súťaže Danube Wine Challenge je sústrediť pozornosť predovšetkým na vína z krajín, ktorými preteká rieka Dunaj a jej prítoky a ktoré zdieľajú spoločné historické, kultúrne, vinárske a gastronomické tradície.

Súťaž je otvorená pre vína z celého sveta, s cieľom poukázať na kvalitu slovenského vína, ktoré je pevne ukotvené v stredoeurópskom priestore, ale hlavne vyzdvihnúť jeho význam v medzinárodnom kontexte vín. Súťaž tak poskytne mimoriadnu a jedinečnú príležitosť porovnať vína z rôznych oblastí sveta, ktoré sa od seba odlišujú rôznymi pôdnymi a klimatickými podmienkami ale aj rozmanitosťou štýlu pestovania viniča a výroby vína.

Registrácia DWCH 2023 ukončená

Súťaž je členom VINOFED

Svetovej federácie veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov

Súťaž pod vysokým patronátom
Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno

Súťaž pod záštitou
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Súťaž pod záštitou
Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky

Destinačný partner

Podujatie s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

OrganizátorObčianske združenie Podunajská vínna cesta je záujmovým združením fyzických a právnických osôb, ktoré svojim členstvom prejavujú záujem o rozvoj Podunajského regiónu, je aktívna hlavne v oblasti vinohradníctva a vinárstva.

RONA – oficiálny kalich Danube Wine Challenge

RONA – spojenie 125-ročnej tradície a umenia majstrov sklárov
s najnovšou technologickou dokonalosťou.

Generálny partner

Hlavný partner

Destinačný partner

Partneri / Sponzori

DPD – váš spoľahlivý partner na prepravu vína

Mediálni partneri

Výsledky Danube Wine Challenge nájdete na Wine-Searcher.com