Loading...
Home – NEW 2020-06-22T19:59:04+00:00

Danube Wine Challenge 2020

Vízia

Hlavným cieľom súťaže Danube Wine Challenge je sústrediť pozornosť predovšetkým na vína z krajín, ktorými preteká rieka Dunaj a jej prítoky a ktoré zdieľajú spoločné historické, kultúrne, vinárske a gastronomické tradície.

Súťaž je otvorená pre vína z celého sveta, s cieľom poukázať na kvalitu slovenského vína, ktoré je pevne ukotvené v stredoeurópskom priestore, ale hlavne vyzdvihnúť jeho význam v medzinárodnom kontexte vín. Súťaž tak poskytne mimoriadnu a jedinečnú príležitosť porovnať vína z rôznych oblastí sveta, ktoré sa od seba odlišujú rôznymi pôdnymi a klimatickými podmienkami ale aj rozmanitosťou štýlu pestovania viniča a výroby vína.

Súťaž je členom VINOFED

Svetovej federácie veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov

Súťaž pod vysokým patronátom
Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno

Súťaž pod záštitou
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Termín a miesto súťaže

18. - 22.11.2020

Chateau Béla, Belá

Uzávierka prihlášok a doručenia vzoriek

6. novembra 2020

Adresa doručenia:

Danube Wine, s.r.o., Slnečnicová 4, 94501 Komárno, Slovakia

Kontakt

info@danubewine.sk
+421 903 984 300
danubewine@danubewine.sk
+421 903 221 292

Registrácia

Online registrácia tu od 1. augusta 2020

REGISTRÁCIA

ŠTATÚT

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

OrganizátoriObčianske združenie Podunajská vínna cesta je záujmovým združením fyzických a právnických osôb, ktoré svojim členstvom prejavujú záujem o rozvoj Podunajského regiónu, je aktívna hlavne v oblasti vinohradníctva a vinárstva.

Danube Wine, s.r.o. pôsobí hlavne v Podunajskom regióne, zaoberá sa organizovaním podujatí súvisiacich s vínom a vínnou a vidieckou turistikou..

Organizačný výbor

IGOR ŠTUMPF

Prezident súťaže

Organizátor vinárskych podujatí 

EDITA ĎURČOVÁ

Výkonná riaditeľka a ambasádorka súťaže

Enologička a medzinárodná degustátorka

LUKÁŠ BERTA

Technický riaditeľ súťaže

Vinár a vinohradník

TOMÁŠ SLÁDEČEK

Enológ súťaže

Vinár a vinohradník

MATÚŠ BERTA

Guest service a technická podpora

Vinár a vinohradník

RONA – oficiálny kalich Danube Wine Challenge

RONA – spojenie 125-ročnej tradície a umenia majstrov sklárov
s najnovšou technologickou dokonalosťou.

Partneri / Sponzori

Mediálni partneri

LinkedIn
Share
Instagram