Hlavným cieľom súťaže Danube Wine Challenge je sústrediť pozornosť predovšetkým na vína z krajín, ktorými preteká rieka Dunaj a jej prítoky a ktoré zdieľajú spoločné historické, kultúrne, vinárske a gastronomické tradície.

Súťaž je otvorená pre vína z celého sveta, s cieľom poukázať na kvalitu slovenského vína, ktoré je pevne ukotvené v stredoeurópskom priestore, ale hlavne vyzdvihnúť jeho význam v medzinárodnom kontexte vín. Súťaž tak poskytne mimoriadnu a jedinečnú príležitosť porovnať vína z rôznych oblastí sveta, ktoré sa od seba odlišujú rôznymi pôdnymi a klimatickými podmienkami ale aj rozmanitosťou štýlu pestovania viniča a výroby vína.

Súťaž Danube Wine Challenge je členom VINOFED - Svetovej federácie veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov

Súťaž Danube Wine Challenge je pod vysokým patronátom Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno.

Súťaž Danube Wine Challenge je pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Súťaž Danube Wine Challenge je pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Súťaž Danube Wine Challenge je nominačnou súťažou Národného salónu vín Slovenskej republiky.

Súťaž Danube Wine Challenge je podporovaná Vinárskym fondom Českej republiky.

Organizátorom súťaže Danube Wine Challenge je občianske združenie Podunajská vínna cesta, ktoré je záujmovým združením fyzických a právnických osôb, ktoré svojim členstvom prejavujú záujem o rozvoj Podunajského regiónu, je aktívna hlavne v oblasti vinohradníctva a vinárstva.

Predstavujeme Vám partnerov súťaže Danube Wine Challenge

 

Generálny partner

Hlavný partner

Destinačný partner

Partneri

Mediálni partneri