Generálna riaditeľka súťaže Danube Wine Challenge Ing. Edita Ďurčová DipWSET & WA o sútaži

Uznávaná enologička a medzinárodná degustátorka a členka výkonného výboru VINOFED, ambasádorka značky RONA a generálna riaditeľka súťaže Danube Wine Challenge Ing. Edita Ďurčová DipWSET & WA:

 • Vyštudovala odbor kvasná chémia a bioinžinierstvo na STU v Bratislave.

 

 • Úspešne absolvovala medzinárodne uznávaný študijný program Diploma in Wines & Spirits (Wine & Spirit Education Trust, Londýn a Rust) a obhájila dizertačnú prácu na tému Odroda hrozna ako súčasť terroir – Problémová štúdia: Slovensko a jeho odrody hrozna (Weinakademie Österreich, Rust), za čo získala titul Weinakademiker (WA).

 

 • Je spolumajiteľkou a obchodnou riaditeľkou spoločnosti VINALMA, s.r.o. v Trenčíne, ktorá sa zaoberá dovozom a distribúciou vín, vývozom a propagáciou slovenských vín doma i v zahraničí, enologickým a somelierskym poradenstvom.

 

 • V r.2014 uviedla na trh vlastnú značku slovenských vín Editio Vinifera – projekt spolupráce s významnými domácimi vinohradníkmi a vinármi.

 

 • Je ambasádorkou viacerých prestížnych medzinárodných súťaží vína, je členkou hodnotiteľských jury na významných domácich i zahraničných súťažiach vína (zahr. napr. Austrian Wine Challenge Vienna, Vinalies Internationales – Paris, Concours Mondial de Bruxelles, Mondial du Rosé – Cannes, Les Citadelles du Vin – Bordeaux), predsedá hodnotiacim panelom na mnohých medzinárodných súťažiach (napr. Prague Wine Trophy, Bacchus Madrid, Concours des Grands Vins Blancs du Monde – Strasbourg, Mondial des Pinots – Sierre, Vino y Mujer – Madrid, Premios Zarcillo – Burgos, Sélections Mondiales des Vins Canada – Québec a i.).

 

 • Prezentuje slovenské vína na oficiálnych fórach v zahraničí (napr. Bordeaux, Praha, Brusel, Helsinki, Miláno, Madrid, Strasbourg, Québec…).

 

 • Je odbornou komisárkou OIV (Medzinárodná organizácia pre vinič a víno v Paríži) – delegátkou pre medzinárodné súťaže pod patronátom OIV a členkou lektorského zboru pre udeľovanie odborných cien – Prix de l‘OIV.

 

 • Je riaditeľkou a odbornou garantkou súťaže Víno Slovenskej akadémie vied, ktorej cieľom je vyzdvihnúť kvalitu slovenskej vinárskej produkcie prostredníctvom hodnotenia vzdelanej spotrebiteľskej verejnosti – významných slovenských vedcov.

 

 • Pôsobí ako lektorka Slovenskej vinárskej akadémie v Pezinku a Asociácie somelierov Slovenskej republiky.

 

 • Venuje sa publikačnej a prednáškovej činnosti v odbore víno a gastronómia.

 

 • Je autorkou päťjazyčného Vinárskeho slovníka.

 

 • Plynulo hovorí slovensky, anglicky, španielsky, francúzsky, nemecky, česky a poľsky, čiastočne rusky.

 

 

Najnovšie z Vinárske osobnosti o Danube Wine Challenge