Loading...
Home – NEW 2019-02-28T13:43:14+00:00

Danube Wine Challenge 2019

Vízia

Hlavným cieľom súťaže Danube Wine Challenge je sústrediť pozornosť predovšetkým na vína z krajín, ktorými preteká rieka Dunaj a jej prítoky a ktoré zdieľajú spoločné historické, kultúrne, vinárske a gastronomické tradície.

Súťaž je otvorená pre vína z celého sveta, s cieľom poukázať na kvalitu slovenského vína, ktoré je pevne ukotvené v stredoeurópskom priestore, ale hlavne vyzdvihnúť jeho význam v medzinárodnom kontexte vín. Súťaž tak poskytne mimoriadnu a jedinečnú príležitosť porovnať vína z rôznych oblastí sveta, ktoré sa od seba odlišujú rôznymi pôdnymi a klimatickými podmienkami ale aj rozmanitosťou štýlu pestovania viniča a výroby vína.

Termín a miesto súťaže

5. a 6. júna, 2019

Komárno

Uzávierka prihlášok a doručenia vzoriek

24. mája 2019

Registrácia

Registrovať vzorky na súťaž sa dajú len elektronicky online na www.elwis.cz

REGISTRÁCIA

ŠTATÚT

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

OrganizátoriObčianske združenie Podunajská vínna cesta je záujmovým združením fyzických a právnických osôb, ktoré svojim členstvom prejavujú záujem o rozvoj Podunajského regiónu, je aktívna hlavne v oblasti vinohradníctva a vinárstva.

Danube Wine, s.r.o. pôsobí hlavne v Podunajskom regióne, zaoberá sa organizovaním podujatí súvisiacich s vínom a vínnou a vidieckou turistikou..